KVKK Aydınlatma Metni İçin tıklayınız! ETK Metni İçin tıklayınız! İletişim Aydınlatma Metni İçin tıklayınız! Çerez Aydınlatma Metni İçin tıklayınız! İlgili Kişi Başvuru Formu için tıklayınız!

Koşullar


1. Arabam Tatilde Hizmeti, www.arabamtatilde.com adresli Web Sitesi, Arabam Tatilde Mobil Uygulaması veya Çağrı Merkezi üzerinden Müşteri tarafından bilgileri OMSAN’a bildirilen Araç’ın Müşteri tarafından talep edilen tarihlerde, belirtilen hizmet bedelinin ödenmesi karşılığında, Müşteri’nin bildirdiği kişilerden ve teslimat noktalarından teslim alınarak OMSAN tarafından taşınması ve Müşteri’nin bildirdiği kişiler ve teslimat noktalarına ve var ise Ek Hizmetler’in de dahil edilerek OMSAN tarafından aracın teslim edilmesini kapsamaktadır.

2. Müşteri, Arabam Tatilde hizmetini satın alarak Araç’ın Teslim Eden / Alan tarafından OMSAN yetkilisine / yetkilisince teslim edilip / teslim alınacağını, bu kişilerin Müşteri tarafından yetkilendirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, teslimat sırasında Teslim Eden / Alan’ın kimliğini tanıtıcı bir belgeyi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstererek Araç’ı teslim edeceğini / alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimat sırasında kimlik doğrulaması yapılamadığı takdirde OMSAN Araç’ı teslim etmekten kaçınma hakkına haizdir.

3. Müşteri veya Teslim Eden / Alan Araç’ı teslim ederken orijinal ruhsatı Araç’ın içinde bırakacak olup, orijinal ruhsatın taşıma süresi boyunca Araç’ın içinde kalması gerekmektedir.

Müşteri, konu Araç’ın ruhsat sahibi olabileceği gibi, farklı bir 3. Kişi veya kurumun ruhsat sahibi olması da mümkündür. Bu çerçevede, Müşteri rezervasyon oluşturma sırasında “Ruhsat Sahibi” bölümüne taşımaya konu Araç’ın ruhsat sahibinin bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak aktarmaklayükümlü olduğunu ve ruhsat sahibine ilişkin bilgilerin sözleşmede de yer alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Araç’ın ruhsat sahibinin Müşteri dışında farklı bir 3.kişi veya kurum olması halinde Müşteri, Ruhsat Sahibi’ni Araç’ın OMSAN tarafından taşımasının yapılacağı konusunda bilgilendirdiğini, bu kapsamda Ruhsat Sahibi’nden gerekli tüm izinleri aldığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Müşteri, OMSAN'a Araç’ı teslim ettiği/aldığı sırada Teslim Alma-Etme Hasar Tutanağı’nı (“Tutanak”) imzalamakla yükümlüdür. Müşteri, kendisi yerine Sözleşme kapsamında yetkilendirdiği Teslim Eden/Alan kişiler tarafından Araç’ın teslim edilmesi/alınması söz konusu olması halinde, Teslim Eden/Alan’ın kendisi adına Tutanak’ı imzalayabileceğini ve sonrasında Tutanak’a herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul eder. Teslimat öncesi Tutanak’ta belirtilen ve imza altına alınan hasarlardan OMSAN kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır.

5. OMSAN, taşıma esnasında Araç’ta meydana gelebilecek hasarlara karşı taşınacak Araç’ı Müşteri adına sigorta ettirecek ve hasarın meydana gelmesi halinde sigorta işlemleri OMSAN tarafından yürütülecektir. Ancak Araç’ta taşıma esnasında doğrudan bir hasar meydana gelmesi halinde OMSAN'ın sorumluluğu Araç’ın kasko rayiç bedeli ile sınırlı olup, Araç’a ait değer kaybı talepleri teminat kapsamında değildir. Müşteri, Araç’ta meydana gelen zarar ve ziyan için OMSAN'dan taşıma sigortasının poliçe teminatını aşan bir talepte bulunamaz. Mücbir sebepler (deprem, sel, terör vb.) sonucu meydana gelebilecek hasarlar OMSAN’ın sorumluluğunda değildir. Bu kapsamda sigorta işlemlerinin OMSAN tarafından yürütülebilmesi için Müşteri, kendisinin ve ruhsat sahibinin T.C. kimlik belgesi ile ruhsatın görüntüsünü/fotokopisini ve diğer gerekli bilgileri OMSAN’ın talebi halinde en kısa sürede ibraz edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6. Müşteri rezervasyonunda belirttiği teslim tarihlerinde ve teslim yerlerinde Araç’ı OMSAN'a teslim edecek / alacaktır. Müşteri’nin zamanında ve taahhüt ettiği yerde yapmadığı teslimatlardan OMSAN kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Müşterinin çağrı merkezi aracılığıyla veya web/mobil uygulama üzerinden vermiş olduğu son teyit işleminden sonra müşteriler teslim alma / etme saatlerinde ve teslim yerlerinde değişiklik yapamazlar. Müşteri tarafından taahhüt edilen saat ve tarihte yapılmayan teslimatların taşıması gerçekleştirilmeyecek olup, herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Müşteri, Araç’ı kendisi yerine yetkilendirdiği kişilerce teslim alınması/edilmesi halinde aynı şekilde Teslim Eden/Alan’ı bu konuda bilgilendirdiğini ve herhangi bir itirazda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Müşteri, aracının çalışır durumda olduğunu taahhüt eder. Araç’ta en az 5 (beş) Litre yakıt bulundurmakla yükümlüdür. OMSAN, Araç’ın oto taşıma araçlarına yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında veya Araç’ı teslim etmek amacıyla kullanması nedeniyle katedilen KM'lerden sorumlu tutulmayacaktır.

Müşteri, Araç’ta aşağıdaki maddelerde belirtilen eşya veya maddeleri bulundurmayacaktır:

  • i. Alkol, uyuşturucu, silah, her türlü kesici-delici alet vb. yasa dışı kabul edilen herhangi bir eşya veya madde,
  • ii. Yanıcı, patlayıcı, zehirleyici, pis kokulu hiçbir türlü sıvı ve gaz malzeme,
  • iii. Para, çek, senet, altın, döviz gibi değerli eşya ve/veya elektronik eşya,
  • iv. Bitki veya hayvan.

8. Müşteri Araç’ta bagaj bulundurulabilir fakat bagajlar sigortalanmamakta, bu nedenle OMSAN bagajlara yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Ancak Araç’ın üzerinde ilave bagaj, römork bulundurulması yasaktır.

Müşteri, yukarıdaki maddelerde sayılı yasaklı maddeleri/eşyaları Araç’ta bulundurması ve bu sebeple herhangi bir zarar ortaya çıkması halinde, ortaya çıkacak her türlü zarardan münhasıran sorumlu olduğunu ve bu kapsamda OMSAN’dan herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bunun yanında, Müşteri, yukarıda belirtilen yasaklı maddeler/eşyalar dışında, teslimat sırasında Araç içerisinde herhangi bir eşya bulundurması halinde, söz konusu eşyaları Tutanak’ta beyan edeceğini, teslimat esnasında Araç’ta bulunmasına rağmen beyan edilmemiş eşyaların kaybolması veya zarar görmesi durumunda OMSAN’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Araç Müşteri’nin belirttiği teslimat noktasına OMSAN tarafından ulaştırıldıktan sonra Müşteri tarafından aynı gün alınması gerekmektedir. Bu süreyi aşan bekletmelerde Müşteri OMSAN'a günlük otopark ücretini ödemekle yükümlüdür.

10. Müşteri, OMSAN'a araçlarını teslim ettikleri taktirde hasar tutanağını ve irsaliyeyi de imzalamakla yükümlüdür.

11. OMSAN, Araç’ın teslim edileceği ve/veya alınacağı adres ile teslimat tarih ve saatlerini, önceden Müşteri’ye haber vermek koşuluyla tek taraflı olarak değiştirebilir. Aynı şekilde Müşteri, Web Sitesi, Mobil Uygulama veya Çağrı Merkezi üzerinden Müşteri’nin aracı teslim alma tarihinden 5 (beş) takvim günü öncesi saat 15:00’a kadar teslimat tarih ve saatlerinde güncelleme yapabilme hakkına sahiptir. (Belirtilmiş olan süre resmi tatiller için resmi tatil başlangıç tarihinden 5 (beş) takvim günü öncesi saat 15:00’a kadar geçerlidir.)

12. OMSAN, aynı rezervasyon için müşteri ile imzaladığı tüm dokümanları tek bir rezervasyon numarası ile takip edecektir.

13. Ticari ve/veya ruhsata kayıtlı olmayan LPG'li araçlar hzimet kapsamı dışındadır. Bu nedenle Müşteri taşımaya konu aracın ticari olmadığını ve/veya LPG'nin ruhsata kayıtlı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin ticari ve/veya ruhsata kayıtlı olmayan LPG'li aracını OMSAN'a taşıttırması Müşteri’nin Sözleşme’den kaynaklanan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak olup, bu taşıma sebebiyle OMSAN’ın herhangi bir zarara uğraması halinde ortaya çıkacak her türlü zarardan Müşteri bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Müşteri tarafından talep edilmesi halinde, ücretinin ödenmesi koşuluyla, OMSAN tarafından Ek Hizmet olarak Vale Hizmeti sunulması da mümkündür. Ancak vale hizmeti’nin sunulup sunulmaması, mevcut operasyonel koşullara bağlı olarak Omsan’ın takdirindedir. Vale hizmeti sunulması halinde, bu hizmeti alacak olan Müşterilerin araçları OMSAN ile birlikte belirlenen bir lokasyondan teslim alınacak, bu araçlar OMSAN tesislerine kadar sürülerek getirilecektir. Dönüşlerde araçlar, OMSAN tesislerinden teslim alınacak, OMSAN ile birlikte belirlenen adrese teslim edilecektir. Vale hizmeti alan Müşterilerin araçlarında en az çeyrek depo yakıt bulundurmaları, araçlarında ücretli geçişler için gerekli HGS bulundurması gerekmektedir. OMSAN yetkilisi, deposunda yeterince yakıt bulunmayan veya HGS'si bulunmayan araçları teslim almama hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri vale için ödediği ücretin iadesi talebinde bulunamayacak, Müşteri’ye ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

15. Araçlarda bulunan OGS/HGS cihazlarının çıkarılması sorumluluğu müşteriye aittir. Sökülmeyen cihazların güzergâh üzerindeki gişeler tarafından sefer esnasında okunması ve ücretlendirilmesi söz konusu olması durumunda söz konusu bedellerden OMSAN sorumlu değildir.

16. Yukarıda belirtilen tüm taşıma şartları gidiş - dönüş taşıma satın alan Müşteri’ler için de geçerli olup, Müşteri dönüş taşıması için de aynı koşulları kabul etmiş sayılır.

17. OMSAN tarafından Arabam Tatilde taşımaları ilgili sezon için 30 Kasım’da sona ermektedir. Satın alınan taşımalar bu tarihe kadar kullanılmalıdır, kullanılmayan haklar bir sonraki yıla devredilmez.

18. Müşterilerin araç teslim alma tarihlerinden en geç 7 gün öncesinde web/mobil uygulama üzerinden veya çağrı merkezimizi arayıp rezervasyon yaptırmaları gerekmektedir. Aynı koşul gidiş/dönüş hizmet satın alan müşterilerin dönüş rezervasyonları için de geçerlidir.

19. Müşteri, belirtilen Hizmet Bedeli’ni ve bununla sınırlı olmaksızın taşıma işleminden kaynaklanan sair tüm bedelleri ve KDV tutarlarını peşin olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin ödeme aşamasında taksitli ödeme yöntemini tercih etmesi halinde, bankalar tarafından belirlenen komisyon oranlarına göre Hizmet Bedeli değişkenlik gösterebilecektir. Söz konusu ödemeler, Müşteri’nin Web Sitesi, Mobil Uygulama veya Çağrı Merkezi üzerinde bilgilerini paylaştığı ve yeterli limite sahip kredi kartından çekilecektir. Ödemesi alınmayan rezervasyonlar üzerinden herhangi bir taşıma işlemi gerçekleştirilmeyecektir.

20. Gidiş-dönüş rezervasyon yaptırarak ödeme yapan müşterilerin belirtilen sürelere uygun olarak gidiş veya dönüş taşımasını iptal etmesi halinde, ödemiş olduğu toplam tutarın yarısı değil; tek yön taşımaları için olan hizmet bedeli tutarı düşülerek iade yapılacaktır.